หลักสูตรอบรมออนไลน์ สรพ.

ปีงบประมาณ 2563

EL002 ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ  

EL003 มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย

EL004 การทบทวนเวชระเบียน

EL005 Hospital Profile

ทุกหลักสูตรราคา 1,399 บาท/account 

ระยะเวลาเรียน 30 วัน นับจากวันที่ล๊อกอินในครั้งแรก

เรียนจบครบ ส่งงานครบ ทำข้อสอบครบ รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สุพรรณี สุวรรณศรี 02 832 9461  suphannee@ha.or.th