EL016 : การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล

EL016 : การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล     slot koko

สอนโดย : อ.โกเมธ นาควรรณกิจ

* คุณไม่มีสิทธิ์เข้าอบรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

Course Content - 14 Chapter

No. Chapter Play Time
1 ตอนที่ 1 : ความสำคัญของการจัดการระบบน้ำเสีย 6 : 33
2 ตอนที่ 2 : มาตรฐาน HA และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย (1/3) 10 : 51
3 ตอนที่ 3 : มาตรฐาน HA และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย (2/3) 9 : 38
4 ตอนที่ 4 : มาตรฐาน HA และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย (3/3) 10 : 27
5 ตอนที่ 5 : ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย (1/2) 9 : 8
6 ตอนที่ 6 : ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย (2/2) 11 : 38
7 ตอนที่ 7 : การดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 11 : 56
8 ตอนที่ 8 : การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด (1/2) 8 : 50
9 ตอนที่ 9 : การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด (2/2) 9 : 23
10 ตอนที่ 10 : แนวทางการแก้ไขปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสีย (1/3) 24 : 12
11 ตอนที่ 11 : แนวทางการแก้ไขปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสีย (2/3) 22 : 12
12 ตอนที่ 12 : แนวทางการแก้ไขปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสีย (3/3) 20 : 43
13 ตอนที่ 13 : สิ่งที่ควรจัดเตรียมเพื่อการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 11 : 29
14 ตอนที่ 14 : แบบทดสอบ 4 : 45
* พร้อมเรียน