หลักสูตร SHA

หลักสูตร SHA

สอนโดย : ทีมวิทยากร HA801

* คุณไม่มีสิทธิ์เข้าอบรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

Course Content - 3 Chapter

No. Chapter Play Time
1 ตอนที่ 1 : Foundation of SHA 54 : 55
2 ตอนที่ 2 : Spiritual Healthcare In Action (SHA) 1 : 38 : 41
3 ตอนที่ 3 : Spiritual Healthcare In Action How to Implement (1) 2 : 21 : 48
* พร้อมเรียน