ค้นหาหลักสูตร

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้เห็นความสำคัญของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ E-learning 

จึงจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ที่เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย สะดวก รวมทั้งมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต่อไป

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขั้นตอนการใช้งาน

1.ลงทะเบียนที่ register.ha.or.th
2.username และ password จะส่งไปที่อีเมลของคุณภายใน 5 วันทำการ
3.เลือกบทเรียนที่ท่านสมัครเรียนและเข้าเรียนให้ครบทุกหัวข้อ
4.ดาวน์โหลดข้อสอบจากนั้นอัพโหลดคำตอบเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคำตอบ
5.ทำแบบประเมินความพึงพอใจในบทเรียนที่ท่านเรียน
6.ดาวน์โหลดใบประกาศในวิชาที่ท่านสมัครเรียน

อ่านเพิ่มเติม....

คอร์สอบรมพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลหลักสูตรทั้งหมด