ค้นหาหลักสูตร

Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) has seen the importance of online teaching or E-learning. 

Therefore, a web-based training course has been created. To be a channel to disseminate knowledge related to quality development according to HA standards. 

And sincerely hope that the participants will receive knowledge that is easy to access, easy to understand, convenient, as well as being motivated to further improve the quality of the hospital.

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขั้นตอนการใช้งาน

1.ลงทะเบียนที่ register.ha.or.th
2.username และ password จะส่งไปที่อีเมลของคุณภายใน 5 วันทำการ
3.เลือกบทเรียนที่ท่านสมัครเรียนและเข้าเรียนให้ครบทุกหัวข้อ
4.ดาวน์โหลดข้อสอบจากนั้นอัพโหลดคำตอบเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคำตอบ
5.ทำแบบประเมินความพึงพอใจในบทเรียนที่ท่านเรียน
6.ดาวน์โหลดใบประกาศในวิชาที่ท่านสมัครเรียน

อ่านเพิ่มเติม....

คอร์สอบรมพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลหลักสูตรทั้งหมด